TLUMOČENÍ


 • Moje profesionální praxe - již od r. 2000
 • Předchozí zkušenosti - o mnoho let dříve…


 • JAKÉ TLUMOČENÍ PRÁVĚ POTŘEBUJETE??

  Tlumočení se obecně rozlišuje na simultánní, konsekutivní, případně šeptané. Kromě toho mohu realizovat doplňkové služby jako jazykové konzultace, informativní tlumočení či dabing a také zprostředkování kontaktů na konferenční servis. Pokud si nejste jisti, jaký typ tlumočení zvolit právě pro Vaše potřeby, neváhejte mne kontaktovat - společně to určitě vyřešíme. Potřebujete-li více informací o technických podmínkách pro tlumočení, najdete je zde.

  KONSEKUTIVNÍ (NÁSLEDNÉ) TLUMOČENÍ
  Typické situace konsekutivního tlumočení jsou např. setkání se zahraničními návštěvami, obchodní schůzky či jednání s dodavatelem, organizační porada pracovní skupiny s hostem či důležitým zahraničním členem, ale i prohlídka prostor či zařízení ve firmě nebo provozu, či školení odborného tématu s praktickými ukázkami ve skupinách. Dle dohody s klientem tlumočím buď po větách či po delších úsecích. Je možné tlumočit vše doslova, nebo dle přání sdělení shrnovat do kratších celků.
  V rámci své praxe i vzhledem k předchozímu vzdělání pro mě není problém vystupování na oficiálních akcích za přítomnosti důležitých osobností, ale i aktivní přístup na praktických akcích v terénu.

  Princ Charles v Brně Veletrh v Itálii Ministři EU na konferenci v Brně

  SIMULTÁNNÍ (KONFERENČNÍ, KABINOVÉ) TLUMOČENÍ
  Kabinové tlumočení, jak již název napovídá, probíhá obvykle na akci, kde se očekává velké množství předneseného textu a bylo by proto neúnosné zdržovat účastníky následným překladem – proto tlumočení probíhá z kabiny simultánně do sluchátek, která účastníci obdrží.
  S tímto typem tlumočení mám již mnohaleté zkušenosti, které tematicky sahají od odborných témat (výpočetní technika, biologie, architektura) přes veřejnou správu (regionální rozvoj, strategické plánování, evropské projekty, infrastruktura) až po abstraktní humanitní oblasti (divadelní antropologie, psychiatrie).
  Před kabinovým tlumočením je pro tlumočníka nejzásadnější obdržet podkladové materiály (texty či shrnutí přednášek, program akce, jmenný seznam přednášejících), na základě kterých je uskutečnitelná kvalitní příprava – jejich nedodáním se klient výrazným způsobem připravuje o možnost skutečně kvalitního tlumočení.

  Prezentace projektů Utrechtu a JMK Kabinové tlumočení mezinárodní konference o renovaci Vily Tugendhat Předseda Evropského soudního dvora V.Skouris na návštěvě ČR na pozvání Nejvyššího soudu

  JÁ JAKO TLUMOČNÍK...

  Když při závěru akce slyším pochvalné komentáře ze strany zadavatelů, tak mi to samozřejmě lichotí, ale především mě těší, že klienti jsou spokojeni s výsledkem a že jejich úkol či cíl byl s mou asistencí dosažen. Klienti obvykle vyzdvihují můj osobní přístup, jazykové kvality srovnatelné s rodilým mluvčím a nasazení pro věc. To znamená, že jako tlumočnice nejsem jen "mluvící hlava", ale efektivní partner napomáhající komunikaci mezi účastníky - pochopitelně při zachování všech tlumočnických zákonitostí.

  Můj každodenní kontakt s živým a současným jazykem je mou další výhodou, vedoucí k hloubkové znalosti jazyka a reálií. To napomáhá skutečnému porozumění sdělovanému obsahu zahraničního partnera, včetně mnohdy pro jiné obtížně srozumitelných přízvuků (Indie, jižní Evropa, Asie…) či u překladu různých slangových či lokálních nuancí.
  Tematické oblasti, kde se nejčastěji pohybuji, jsou veřejná správa, technické obory a humanitní sféra. Zkušenosti mám také z oblastí jako právo, sociální či environmentální tematika. Naopak se spíše vyhýbám záležitostem ekonomiky a finančnictví. Nicméně -žádný tlumočník sice není "chodící technický slovník", ale i zcela neznámá oblast lze při tlumočení hladce uchopit, pokud je poskytnuta základní slovní zásoba z oboru předem. Ovšem i pokud se to nestane, jsem schopna ve spolupráci s klientem dosahovat úspěšného jednání.

  Projev Lucemburského velvyslance na Zahajovacím večeru operního festivalu Smetanova Litomyšl Snídaně s Novou - irský tanečník a držitel Guinnessova rekordu ve stepu James Devine Předseda Evropského soudního dvora V.Skouris na návštěvě ČR na pozvání Nejvyššího soudu

  Trocha historie...
  S nadsázkou by se dalo říci, že jsem s tlumočením a překládáním začala již ve velmi raném věku - angličtinu se učím od 5 let a němčinu od 6 let; již brzy poté jsem byla svým vrstevníkům zdrojem pro obsah zahraničních časopisů či sdělení pro návštěvy z cizích zemí. Následovalo mnohaleté období cestování, dlouhodobých zahraničních pobytů a aktivní účasti na mnoha mezinárodních akcích. Proto pro mě byl pozdější vstup do profesionální sféry byl zcela přirozený a od r. 2000 tlumočím i překládám jak profesionálně, tak při mnoha neformálních příležitostech.

  Stručný nástin mých nejvýznamnějších tlumočnických akcí lze shrnout třeba následovně:

  2000 - Návštěva J.V. prince Charlese v Brně (setkání s primátorem, základní kámen budovy Honeywell)
  2001 - Projekt MATRA - Integrovaný přístup k bydlení na Magistrátu Města Brna (urbanismus, komunitní plánování, bytová politika)
  2003 - Projekt EU PHARE o českém soudnictví (několikaměsíční intenzivní pohovory na nejrůznějších soudech po celé ČR)
  2004 - Natáčení kanadského filmu "Beethovenovy vlasy" v koprodukci s ČT
  2005 - Hostování inscenace Řecké pašije z Royal Opera House Covent Garden London v Janáčkově divadle (14 dní zkoušek s mezinárodním týmem a sólisty)
  2005 - Překlady rozsáhlé technické dokumentace Siemens pro rekonstrukci brněnské spalovny komunálního odpadu
  2006 - Slavnostní podpis Smlouvy o spolupráci mezi Provincií Utrecht a Jihomoravským krajem, společné projekty protipovodňové ochrany, regionálního rozvoje a životního prostředí
  2007 - Překlady online newsletteru Veletrhu obranných technologií IDET v reálném čase
  2007 - Natáčení kanadského filmu o holocaustu "Hanin kufřík", přepis a překlady natočeného materiálu
  2008 - Návštěva diplomatického sboru z Vídně v Jihomoravském kraji
  2009 - Návštěva komisařky EU a ministrů zemědělství EU v Brně a JMK při příležitosti českého předsednictví EU
  2009 - Jednání JMK v Evropské investiční bance v Lucembursku
  2009 - Překlad záznamu koncertu a televizního dokumentu Sting - Koncert v katedrále pro štědrovečerní vysílání ČT2
  2010 - Návštěva předsedy Evropského soudního dvora V. Skourise na pozvání Nejvyššího soudu ČR
  2010 - Pracovní schůzky mezinárodního expertního týmu THICOM o renovaci Vily Tugendhat
  2010 - Návštěva J.V. princezny Margarity Rumunské a J.V. prince Radu
  2011 - Lichtenštejnský kníže Hans Adam II a princezna Maria Pia Kothbauer, velvyslankyně
  2011 - Jednání hejtmana JMK s hejtmanem Dolního Rakouska o dálnici Brno - Vídeň
  2011 - Slavnostní zahajovací konference vědeckého komplexu CEITEC

  Výběr z odborných konferencí nejrůznějších oborů, na kterých jsem realizovala kabinové simultánní tlumočení:

 • TEDx konference Brno 2011
 • 20. výroční konference Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • Brno a Vídeň – územní plánování, parkovací systémy, urbanismus a rozvoj
 • BVV – zahajovací ceremoniály mezinárodních veletrhů
 • Febiofest – každoroční filmový festival zahraničních uměleckých filmů
 • Sympozium „Bezpečnost energetických zdrojů (2008)
 • Bioakademie – každoroční dvodenní seminář o zemědělství a ekologii
 • Konference „Pasivní domy“ s výstavou (2009)
 • Školení islandské expertky o vyhledávání osob ve zřícených budovách pro Hasičský záchranný sbor ČR