REFERENCE

Zde najdete krátký přehled institucí a subjektů, pro které jsem již měla tu čest tlumočit či překládat. Některé z těchto akcí také naleznete zachyceny ve fotogalerii.

VEŘEJNÝ SEKTOR
Magistrát Města Brna - Primátor Města Brna a jeho zahraniční a diplomatičtí hosté (např. H.R.H. Prince Charles, předseda irského parlamentu, Ministr obchodu Kyperské republiky, velvyslanci v ČR, delegace partnerských měst); projekty Evropské Unie, Evropské rozvojové banky, projekty Brno – Utrecht, Městská policie a další instituce zřizované Městem Brnem.)
Jihomoravský kraj - Hejtman Jihomoravského kraje a jeho zahraniční a diplomatičtí hosté, ministři zemí EU; mezinárodní projekty a konference různých odborů Krajského Úřadu JMK - Evropská Investiční Banka, protipovodňová ochrana, životní prostředí, vzdělávání...
Ministerstvo spravedlnosti ČR (rozsáhlý Evropský projekt PHARE o českém soudnictví)
Nejvyšší soud ČR (odborné semináře, návštěvy významných osobností)
Kancelář veřejného ochránce práv (zahraniční hosté, mezinárodní spisy)
Česká televize (scénáře uměleckých pořadů, dokumenty a smlouvy, tlumočení při koprodukčním natáčení)

KOMERČNÍ SUBJEKTY
Brněnské veletrhy a výstavy (protokolární zahájení veletrhů, odborné konference),
Intelek s.r.o. (bezdrátové komunikační systémy),
ABN AMRO Portfolio Management (školení systému pojištění)
Siemens AG, Wien (technická dokumentace pro rekonstrukci brněnské spalovny odpadů)
EMP - Jurisprudence (semináře zaměřené na různé oblasti práva)
Diva Cosmetics (zahraniční korespondence, obchodní jednání na veletrzích)
Sicurit (odborné školení zabezpečovacích systémů )
a mnoho dalších

AKADEMICKÉ INSTITUCE
Masarykova univerzita - Právnická fakulta (semináře, návštěvy významných osobností)
Janáčkova akademie múzických umění - Divadelní fakulta (mezinárodní festivaly a symposia, publikace)

DALŠÍ ORGANIZACE
Brnopolis (TEDx konference)
Operní festival Smetanova Litomyšl (festivalové publikace, slavnostní akce)
Nadace Partnerství (výroční zpráva)
Academia Medica Pragensis (odborné konference a dokumenty zaměřené na duševní zdraví a protdrogovou prevenci)
Brno Expat Centre (akce pro expaty v Brně, informační databáze)
České dědictví UNESCO (publikace sdružení měst s památkami UNESCO)
Národní centrum pro rodinu (semináře a školení, odborné materiály)
YMCA v ČR (mezinárodní festivaly a projekty mladých)
Brněnské kulturní centrum (Febiofest a další festivaly uměleckých filmů)
Bernards Summer School - letní škola irské kultury v Praze