Tlumočení a překlady A,N - MgA. Kateřina Báňová

PŘEKLADY

Kanadský dokument Hanin kufřík Překlady provádím v anglickém jazyce bez omezení tematické oblasti, od veřejné správy přes technické texty až po filmové scénáře, výjimkou je pouze oblast ekonomiky a finančnictví. Nejběžnější překlady typu obchodní korespondence, prezentační materiály či podklady nebo grantové žádosti či zprávy zpracovávám zcela samozřejmě. Mezi moje speciality pak patří např. titulky k filmům či stylisticky náročné či abstraktní texty.

V případě potřeby je samozřejmostí zajištění jazykové korektury rodilým mluvčím, předtisková korektura nebo oficiální ověření soudním tlumočníkem. Pro zajištění kvality překladu probíhá též ověřování odborných termínů (např. oficiálních názvů institucí, děl osob apod.) na internetu.
Termín dodání dle dohody s klientem - flexibilní jednání. Cena je kalkulována dle počtu normostran výsledného textu. V dnešní době elektronických médií a e-mailu je komunikace se zákazníkem i dodání překladu hračkou. :-)

Moje nejzajímavější překlady:

 • Záznam koncertu a tel. dokumentu Sting - Koncert v katedrále pro štědrovečerní vysílání ČT2
 • Příručka Hasičského sboru ČR k zásahovému systému lešení pro vyprošťování
 • Překlad scénáře filmu "Hranice po našimu" (čeština, polština, ponašimu, angličtina)
 • Webové stránky pro pomoc obětem domácího násilí
 • Dokumentace k projektům rekonstrukce kmenové stoky či urbanismu v Brně


 • Různorodost témat potvrzuje výběrový vzorek firem (řazeno abecedně):

  Amepra - protidrogová prevence, substituční terapie…
  BVV - tiskové informace k nejrůznějším veletrhům (potravinářství, obalová technika, rybářství, polygrafie, optika, stomatologie, armádní technika…)
  Cepros - psychiatrie, psychologie
  Česká televize - umělecké dokumenty, scénáře, smlouvy s umělci či zahraničními společnostmi
  Diva & Nice - kosmetika, umělé nehty a doplňky, drogerie
  JAMU - bulletin Sympozia divadelní antropologie
  Jihomoravský kraj - výroční zpráva, projektové dokumenty (životní prostředí, památky, zdravotnictví…)
  Magistrát Města Brna - urbanismus, technologie dopravních prostředků, Zdravé město, projekty financované EU (kanalizace, infrastruktura…)
  Město Litomyšl - texty o památkách UNESCO
  Moravské muzeum - výstava Poklady Moravy, podrobné popisky expozic od pravěku přes Kelty a Slovany po středověk
  Siemens - technická dokumentace k rekonstrukci spalovny komunálního odpadu
  Smetanova Litomyšl - katalog operního festivalu, podrobné popisy inscenací a koncertů

  Něco o překládání...

  Překládání je písemný projev a na rozdíl od tlumočení vyžaduje větší pečlivost. Překladatel může při práci využít také nejrůznějších podpůrných prostředků (překladače textu, software pro překladatele apod.) a konzultací s kolegy či dokonce specialisty různých oborů. Nezbytnými podmínkami pro práci kvalitního překladatele je velmi dobrá znalost obou jazyků (překládaného i cílového), zkušenosti s překladatelskou prací a nejlépe i vysokoškolské vzdělání v oboru. Uznávaný a precizní práci odvádějící překladatel má překladatelský talent rozvinutý dlouhodobou aktivní praxí. Při překládání nezbytný jazykový cit a intuice se nedají naučit. V současné době je nutností, aby byl překladatel počítačově gramotný, protože překládání často vyžaduje používání překladatelského software či vyhledávání nebo ověřování informací na internetu.
  Na rozdíl od práce tlumočníka je práce překladatele náročná na pečlivost a přesnost. Pokud se nejedná o expresní překlad, překladatel má na práci více času. Dobrý překladatel překládá nejen obsah textu, ale zejména jeho smysl. Skutečně dobrý překladatel sleduje i vývoj terminologie a zejména u odborných překladů rozmach daného oboru.
  Překladatel se řídí etickým kodexem tlumočníka a překladatele a všechny informace získané z překladů považuje za přísně důvěrné.