POPTÁVKA

Chcete se informovat o přibližné ceně Vašeho zadání?

Ať se již jedná o přeložení několika stran textu či zpracování rozsáhlejší dokumentace, tlumočení dvouhodinového obchodního jednání či několikadenní konference, vždy se Vám budu snažit vyjít vstříc, abych přispěla k úspěšné realizaci Vašeho požadavku.
Novým zákazníkům nabízím 20% slevu z prvních 2 zakázek. :-)

Kontaktujte mne prosím telefonicky (+420) 777 349 662 nebo mailem, s informací, o jaký projekt Vám jde, či co potřebujete zpracovat.

Předem je užitečné znát následující fakta:

TLUMOČENÍ -
 • termín, čas a místo konání akce
 • její přibližný rozsah v hodinách
 • typ tlumočení, který budete potřebovat - nicméně to si můžeme také dohodou ujasnit
 • program akce, je-li už k dispozici

 • Později je dobré poskytnout podkladové materiály, které může tlumočník použít pro přípravu (program, seznam účastníků, Powerpointové prezentace, abstrakty či texty přednášek...). Více informací o těchto materiálech a dalších technických záležitostech naleznete zde.

  PŘEKLADY -
 • rozsah textu dle pohledových stran či normostran (Word: Nástroje - Počet slov - Počet znaků včetně mezer/1800 = počet normostran)
 • Vámi požadovaný termín vyhotovení
 • v případě speciálních dokumentů (tabulky, prezentace, audio či video) je praktická dohoda o výsledném formátu hotového překladu


 • OBECNÁ FAKTA

  Zde jsou nejzákladnější informace související s cenami za tlumočení či překlady.

 • Minimální sazbou za tlumočení je půlden (4h).
 • Minimální sazbou za překlad je 1 normostrana (1800 znaků).
 • Při zadávání překladu je vhodné mít určený alespoň přibližný termín vyhotovení.
 • Při expresním překladu se účtuje přirážka 50% při práci do druhého dne, 100% při dodání tentýž den.
 • Přirážka se také účtuje při překladu textu v nestandardním formátu, který vyžaduje více času nebo složitější zpracování (tabulky, grafy, prezentace, zvukové záznamy).


 • Práce mimo bydliště tlumočníka je vždy zpoplatňována jako celý pracovní den bez ohledu na délku samotného tlumočení.U několikadenní akce je povinností zadavatele zajistit tlumočníkovi ubytování v jednolůžkovém pokoji se příslušenstvím. Samozřejmostí je uhrazení výdajů na dopravu (pokud nedopravíte tlumočníka na místo sami). Čas strávený na cestě má tlumočník právo si započítat do pracovního nasazení, obvykle ve výši 50% sazby za tlumočení.
 • Při odřeknutí práce je třeba uhradit tlumočníkovi ušlý honorář a vzniklé náklady. V případě, že tlumočník nemůže pro vás tlumočnickou práci vykonat, může za sebe po dohodě s Vámi včas zajistit adekvátní náhradu.

 • Nicméně - veškeré tyto podmínky jsou věcí dohody a mým hlavním zájmem je vždy především vyjít vstříc zákazníkovi.