MOJE VZDĚLÁNÍ A ZKUŠENOSTI


Soustavné jazykové vzdělávání jsem zahájila ještě před základní školní docházkou a posléze jej prohlubovala cestováním a dlouhodobými pobyty v různých zemích. Proto mám i nadále velmi aktivní jazykové znalosti. Profesionálně se věnuji překladům od r. 1995 a tlumočení od r. 2000.

Moje jazykové vzdělání a certifikáty
1996 - Cambridge Advanced English Certificate
1993 - TOEFL Certificate USA
1992 - Oxford English Preliminary Certificate
1991 - ILC Hastings - letní pobyt v jazykové škole
1989/1991 - ILC International House, Brno
1987/1989 - Státní jazyková škola Brno
1983-1988 - ZŠ rozšířenou výukou jazyků
1980 - zahájení výuky němčiny (věk 6 let)
1979 - zahájení výuky angličtiny (věk 5 let)

Školní vzdělání
1995-2000 Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta - magisterský obor Divadelní management; ukončení státní zkouškou
1992-1993 St. Mary Central High School, Menasha, Wisconsin, USA - zahraniční výměnný program, studium 4. ročníku SŠ; absolventský diplom
1988-1992 Konzervatoř Brno - Hudebně-dramatické odd; ukončení maturitou
1980-1988 ZŠ rozšířenou výukou jazyků Antonínská 3, Brno

Zahraniční pobyty
2009 - pracovní pobyt ve Skotsku
1998/99 - studijní pobyt v Irsku (praxe v divadelním souboru - marketing, PR)
1995 - studijní cesta po Indii
1995 - pracovní pobyt ve Švýcarsku
1994/95 - půlroční pracovní pobyt v Anglii (práce s mládeží)
1994 - pracovní pobyt ve Francii (mezinárodní akce)
1992/1993 - roční pobyt v USA (střední škola)
1986 - 1990 - letní pobyty v Německu
1975 - pobyt v Anglii (mateřská škola)

Další mezinárodní zkušenosti a praxe
1991, 1992 - hostitel a průvodce zahraničních uměleckých skupin King´s Kids UK, USA - Brno
1992 - Global Outreach USA - průvodce a tlumočník - ČR, SK, Maďarsko, Francie
1993 - Mississippi Outreach Program - tvorba a realizace speciálního výukového programu pro znevýhodněnou mládež - Jackson, Mississippi, USA.
1993 - King´s Kids Midwest - asistent pro choreografii a show - Richmond, Virginia; Nederland, Colorado; USA.
1990-1996 - Taizé Community, Francie - práce pro interkontinentální setkání
1997 - Evropský Ten Singový festival Kiskőrös '97 - člen národní plánovací skupiny
1998 - 8. Mezinárodní festival divadelních škol "Setkání" ´98" - manažerka festivalu
1998 - Evropský Ten Singový projekt Euroteam '98 - člen evropské plánovací skupiny, koordinátor základního tábora
1999 - Kulturní centrum ve Stockholmském archipelagu - příprava a konzultace projektu divadla a galerie; Delft, Holandsko; Stockholm, Švédsko
1999 - Evropský Ten Singový festival Litomyšl '99 - člen národní plánovací skupiny
1995-2009 - vedení Ten Singové skupiny (pěvecký sbor, rocková kapela,kreativní workshopy pro mládež) včetně spolupráce se zahraničními sbory
1999-nyní - vedení souboru irských tanců Démáirt včetně seminářů se zahraničními lektory a zahraničních vystoupení
2002-nyní - tlumočnická asistence na mezinárodní letní škole Bernards Summer School Prague

I nadále aktivně využívám a rozšiřuji své jazykové schopnosti v rámci mezinárodní spolupráce, zahraničních pobytů apod.